Le best practice della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia nel campo della cooperazione transfrontaliera. Annual event 2021: Le Minoranze Nazionali nell’area transfrontaliera. Programma di cooperazione Interreg Italia-Slovenia 2014-202 In evidenza

Le best practice della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia nel campo della cooperazione transfrontaliera.  Annual event 2021: Le Minoranze Nazionali nell’area transfrontaliera. Programma di cooperazione Interreg Italia-Slovenia 2014-2020

Il 9 dicembre 2021 è stato organizzato dall’Ufficio del Governo sloveno per lo sviluppo e la politica di coesione UE, l’evento annuale del Programma di cooperazione Interreg Italia-Slovenia 2014-2020.

L’Unione Italiana ha presentato le best practice della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia nel campo della cooperazione transfrontaliera.

Il collegamento in lingua italiana alla notizia dell’evento:

https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/events/annual-event-2021-le-minoranze-nazionali-nell%E2%80%99area-transfrontaliera

Il collegamento alla registrazione integrale dell'evento in lingua italiana: https://www.youtube.com/watch?v=eRzYooDN3yU

Il collegamento in lingua slovena alla notizia dell’evento:

https://www.ita-slo.eu/sl/vse-novice/events/letni-dogodek-2021-narodni-manj%C5%A1ini-v-%C4%8Dezmejnem-prostoru

Il collegamento alla registrazione integrale dell'evento in lingua slovena: https://www.youtube.com/watch?v=eRzYooDN3yU

Per il quarto anno di fila, l’evento annuale del Programma è stato ospitato dall’Info Point sloveno, con sede nell’ufficio regionale di Štanjel.

https://www.ita-slo.eu/sl/vse-novice/news/jezik-kot-povezovalno-sredstvo-v-%C4%8Dezmejnem-prostoru-promocijski-video

L’evento è stato organizzato in modalità telematica, con quasi 60 partecipanti presenti.

I partecipanti sono stati accolti dalle parole di Zvone Černač, Ministro della Repubblica di Slovenia per lo sviluppo e la politica di coesione UE, che ha ricordato l’importanza dell’integrazione transfrontaliera. Al suo discorso è poi succeduto quello di Helena Jaklitch, Ministra per gli Sloveni all’estero, e quello di Barbara Zilli, Assessora alle finanze della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

All’evento hanno anche preso parte Tanja Rener, del settore per la Cooperazione Territoriale Europea, e Laura Comelli, dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020.

L’obbiettivo dell’evento è stato quello di presentare il successo a lungo termine della partecipazione delle minoranze nazionali nel Programma transfrontaliero. Per questo sono stati evidenziati gli esempi di buone pratiche di cooperazione relativa alle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 del Programma Interreg Italia-Slovenia.

Nel corso della tavola rotonda, i rappresentanti delle organizzazioni delle minoranze hanno evidenziato il ruolo della lingua come collante fondamentale nell’area transfrontaliera. I risultati dei progetti JEZIKLINGUA, PRIMIS, EDUKA, EDUKA2, TRANSARMON e TARTINI sono stati presentati. I partecipanti alla tavola rotonda hanno convenuto che si riscontrano ancora sfide in vista del prossimo periodo di programmazione di cooperazione transfrontaliera.

IN LINGUA SLOVENA

V iztekajočem se letu 2021, in sicer 9. decembra je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizirala letni dogodek Programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020.

Že četrto leto zapored, je letni dogodek Programa gostila Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Slovenske info točke. Slovenska info točka je umeščena v Regionalni pisarni Štanjel. Tako, kot v lanskem letu, je bil tudi letošnji dogodek izveden v virtualni obliki, prisotnih je bilo skoraj 60 udeležencev.

V imenu gostitelja, je udeležence nagovoril minister Zvone Černač, ki je poudaril pomen čezmejnega povezovanja. Sledil je nagovor ministrice Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helene Jaklitch ter nagovor Barbare Zilli, odbornice za finance Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine.

Sledil je nagovor Tanje Rener, vodje Sektorja za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme ter nagovor Laure Comelli, vodje Organa upravljanja.

Osrednji namen dogodka je bil predstaviti dolgoletno uspešno sodelovanje narodnih manjšin v čezmejnem prostoru. Izpostavljeni so bili primeri dobre prakse čezmejnega sodelovanja iz programskega obdobja 2007-2013, ter projekti, ki so v izvajanju v tem programskem obdobju.

V pogovoru na okrogli mizi so predstavniki manjšinskih organizacij izpostavili vlogo jezika kot povezovalnega sredstva v čezmejnem prostoru. Predstavljeni so bili rezulati projektov JEZIKLINGUA, PRIMIS, EDUKA, EDUKA2, TRANSARMON in TARTINI. Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da izzivov za čezmejno sodelovanje tudi v prihodnje ne manjka. V prihodnjih dneh, bo na spletnih straneh dostopen povzetek zanimivega pogovora. 

Ob zaključku dogodka so bili razglašeni tudi zmagovalci fotografskega natečaja "OD ALP DO JADRANA: KRIŽIŠČE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN KULTUR". Na natečaj, ki je bil odprt v okviru praznovanja evropskega dneva sodelovanja 2021, je prispelo veliko fotografij, posnetih na čezmejnem območju.

 
 

 

Sì, accetto i cookie per avere la migliore esperienza possibile su questo sito web.